Servicios
29/11/2018

COMENCEM EL 2019 EN MOLTES GANES!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*A partir del dia 20 de desembre ja podeu passar pel Casal Jove, per apuntar-vos als nous cursos d'aquest primer trimestre.

06/10/2018

Continguts: 1) Importància de la higiene alimentària. Conceptes bàsics. 2) Higiene del manipulador d’aliments. 3) Instal·lacions, equip: L+D. 4) Recepció de matèries primeres i emmagatzematge. 5) Preparació, cuinat i servei de menjars. 6) Gestió d’al·lergògens en hostaleria: bones pràctiques i informació al consumidor.

06/10/2018

Continguts: S’estructurarà la sessió amb un primer escalfament, abans de començar amb l’aprenentatge de la coreografia, seguit de tècniques i passos bàsics, per a que tots els participants puguen aprendre la coreografia i finalment estiraments.

06/10/2018

Continguts: 1) Introducció a la psicoeducació. 2) Avaluació i planificació dels hàbits d’estudi. 3) La importància de l’auto aplicació, autoavaluació i l’autoreforç. 4) Estratègies de recollida i selecció de la informació. 5) Estratègies de Síntesi i comprensió de la informació. 

06/10/2018

Continguts: D’una manera lúdic-educativa, els alumnes es familiaritzen amb conceptes com el llenguatge visual, la composició, la llum, la perspectiva… També s’aporten coneixements sobre la tècnica fotogràfica, funcionament de la càmera, profunditat de camp, enfocament, mesura de la llum… Tota aquesta informació s’aplica a disciplines com el retr

06/10/2018

Continguts: 1) Introducció a la plataforma Android (processador, sistema operatiu i eines de programació). Disseny d’un primer joc amb MIT App Inventor. 2) Teleoperació d’un robot. Es desenvoluparà una aplicació Android que permetrà en control remot d’un robot Lego/Arduino. Disseny de controls avançats.

06/10/2018

Continguts: 1) Introducció al maquillatge i materials. Introducció al naturoplasto o carn artificial. Tipus d’hematomes i la seua aplicació amb cremacolor. Utilització del làtex. 2) Aplicació de ferides. Ferides amb naturoplasto (talls, ferides obertes,etc). Realització del maquillatge d’ungles alçades amb naturoplasto, làtex i cotó.

06/10/2018

Continguts: 1) Conceptes bàsics del llenguatge cinematogràfic. 2) Preproducció: càsting actors, localitzacions de rodatge, realització d’un story board, pla de rodatge i primers assajos. 3) Rodatge: escenografia, maquillatge, vestuari. 4) Postproducció: selecció de plans bons i muntatge de les seqüències. 5) Visionat.

06/10/2018

Continguts: Escollir temes monogràfics que estiguen d'acord amb els interessos del grup i, a partir d'aquí, seleccionar els materials a presentar, les parts sobre les quals debatre, les eines a utilitzar.
Dos dissabtes al mes, del 20 d'octubre al 25 de maig, de 10.00 a 12.00 hores
Hores del curs: 30 hores

06/10/2018

Continguts: 1) Correcta posició del cos. Treballar els estiraments generals. Treball d’elasticitat en totes les articulacions. Coneixement de les posicions dels braços, treball i enfortiment del tren superior.
Dimecres de 18.30 a 19.30 i divendres de 19.00 a 21.00 hores, del 19 d'octubre de 2018 al 24 de maig de 2019.