Servicios
18/06/2020

CURS EDUCACIÓ PER A LA SALUT I PRIMERS AUXLIS

 

30 H

HOMOLOGAT PER L'IVAJ

 

GRATUÏT

18/06/2020

CURS EDUCADOR/A MENJADOR

 

15 HORES

HOMOLOGAT PER L'IVAJ

 GRATUÏT

12/09/2019

Horari: divendres de 18 a 19.30 h

12/09/2019

Horari: dimecres 9 a 14 h

12/09/2019

Horari: dissabte 10 a 12 h