Servicios

La LLEI 15/2017, del 10 de novembre, de la Generalitat, en matèria de polítiques integrals de joventut [2017/10179], en el seu TÍTOL II sobre Participació juvenil, diu:
 

CAPÍTOL I
Definició i estructures de participació juvenil
Article 16. Definició de participació juvenil.
1. La participació juvenil és el conjunt d’accions i de processos que generen, entre les persones joves, la capacitat per incidir en el seu entorn, en les seues relacions i en el seu desenvolupament personal i col·lectiu, per intervenir i transformar-los. Aquesta participació pot dur-se a terme tan individual com col·lectivament, amb igualtat d’oportunitats, a través d’entitats juvenils, grups de joves o consells de joventut, i d’una manera horitzontal, lliure i democràtica.
2. Les administracions públiques, amb l’objectiu d’afavorir la cultura democràtica i ciutadana de la joventut, fomentaran els processos participatius com eines per a la construcció de les polítiques públiques que afecten els i les joves com a ciutadans i ciutadanes. 

Envia'ns les teues propostes a casaljove@vinaros.es

 

 

CONSELL DE JOVENTUT

La participació local és una de les qüestions que estratègicament té més importància per al conjunt del moviment associatiu.

En el context actual en què impera l’individualisme, cal reivindicar l’acció col·lectiva a través de l’associacionisme juvenil. La participació de les associacions juvenils en la vida social, econòmica i política es canalitza mitjançant els consells de joventut, regulats per la Llei 15/2014, del 10 de novembre, de la Generalitat de Joventut de la Comunitat Valenciana.

QUÈ ÉS UN CONSELL DE JOVENTUT?

Aquesta Llei, estableix que els consells de joventut són els espais que han de permetre a les associacions d’àmbit local assolir objectius més alts i fer-se alhora més fortes, més necessàries i més compromeses amb la realitat que afecta la ciutadania jove.

A la vegada, els consells representen un model de participació molt sòlid, ja que impliquen compromís amb la comunitat, des de l’autonomia del moviment associatiu i partint d’espais de debat caracteritzats per la diversitat, la pluralitat i la democràcia interna.

Per tant, els Consells tenen una doble funcionalitat: de coordinació associativa i d’interlocució amb les administracions.

OBJECTIUS DEL PROJECTE

  • Impulsar la participació i l’associacionisme dels joves en la vida política, social i cultural del municipi.

  • Millorar els canals de comunicació entre les pròpies associacions juvenils i l’Administració en tots aquells temes que afecten als i les joves directa o indirectament.

  • Promoure un espai públic i equipaments propis per als joves i les joves, per a desenvolupar les seues diferents propostes i projectes a partir de la coordinació de les diferents associacions.

  • Donar suport a les associacions i els grups juvenils en la realització de les activitats. Confeccionar una agenda «per als joves» variada i de qualitat.

Mitjançant aquest Consell de Joventut, des del Consistori es vol donar suport a les entitats i associacions locals a través del recolzament i difusió de les seues activitats i projectes, la formació en diferents àmbits i el suport tècnic. A més de promocionar l’associacionisme com a valor i mecanisme d’apoderament de la joventut, pretén cercar noves entitats i col·lectius, afavorir la participació de la joventut no associada i reivindicar la situació de la joventut mitjançant estudis i informes.

Estàs interessat en formar part del Consell de la joventut?

Posa’t en contacte i obtén més informació a participa@vinaros.esConsell Joventut