Servicios
LLENGUA DE SIGNES

Horari: dissabtes 9 a 14 h i 15.30 a 18 h

Hores del curs: 15 h

Dirigit a joves: a partir dels 12 anys

inscripcions: 25 màxim

Preu: gratuït

Docència: Abast

Lloc: Biblioteca Municipal