Servicios
CARACTERITZACIÓ

Horari: dissabtes de 10 a 14 h i 16 a 20 h

Hores del curs: 8 h

Dirigit a joves: a partir dels 12 anys

Inscripcions: 25 màxim

Preu: gratuït

Docència: Jessica Capdevila

Lloc: Casa de la Cultura