Servicios
Invat·tur

Convocatòria de 5 beques de classe f per a la realització de pràctiques professionals en matèria d'investigació, desenvolupament i innovació aplicada al turisme, en l'INVAT.TUR (Agència Valenciana del Turisme), per a l'exercici 2018. 
Més informació: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19584