Servicios

La LLEI 15/2017, del 10 de novembre, de la Generalitat, en matèria de polítiques integrals de joventut [2017/10179], en el seu TÍTOL II sobre Participació juvenil, DIU:


CAPÍTOL I
Definició i estructures de participació juvenil
Article 16. Definició de participació juvenil
1. La participació juvenil és el conjunt d’accions i de processos que generen, entre les persones joves, la capacitat per incidir en el seu entorn, en les seues relacions i en el seu desenvolupament personal i col·lectiu, per intervenir i transformar-los. Aquesta participació pot dur-se a terme tan individual com col·lectivament, amb igualtat d’oportunitats, a través d’entitats juvenils, grups de joves o consells de joventut, i d’una manera horitzontal, lliure i democràtica.
2. Les administracions públiques, amb l’objectiu d’afavorir la cultura democràtica i ciutadana de la joventut, fomentaran els processos participatius com eines per a la construcció de les polítiques públiques que afecten els i les joves com a ciutadans i ciutadanes.