Servicios

CURSOS I ACTIVITATS AL CASAL JOVE

PRIMER TRIMESTRE 2019

 

INFORMACIÓ :

 

 

 

 

 

 

Tots els dimarts del 8 de Gener fins 12 de Març

GUITARRA MÚSICA MODERNA

 

Objectius:

 • Adquirir una tècnica adequada per al nivell corresponent.

 • Continuar treballant les diferents tècniques de la guitarra.

 • Interpretar un repertori bàsic de la musica moderna i estils diferents d'una dificultat d'acord amb el nivell.

 • Conèixer i aplicar les destreses tècniques i musicals assolides per expressar-se amb sensibilitat musical.

 • Seleccionar progressiva quant al grau de dificultat dels exercicis, estudis i obres del repertori propi de cada instrument que es consideren útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica de l’alumne.

 • Practicar l’instrument amb grup

 • Iniciar a la comprensió de les estructures musicals en els seus distints nivells.

 

Continguts:

Percepció i desenvolupament de les funcions motrius que intervenen en l’execució guitarrística i de la seva adequada coordinació. Desenvolupament de l’habilitat de cada mà i la sincronització d’ambdues. Desenvolupament de la sensibilitat auditiva com a factor fonamental per a l’obtenció de la qualitat sonora. Afinació de les cordes. Desenvolupament de la distància entre els dits de la mà esquerra. Principis generals de la digitació guitarrística i el seu desenvolupament per a expressar amb la major claredat les idees i continguts musicals. Treball de la dinàmica i l’agògica. Utilització de les possibilitats tímbriques de l’instrument. Coneixements bàsics dels diferents recursos de la guitarra.

 

Horari: Dimarts de 19.00 a 20:30 hores

Hores del curs: 15 hores

Dirigit: Jovens a partir de 12 anys

Incripcions: Fins a fi de places

Preu: 10 € (10% de descompte amb carnet jove de l'IVAJ)

Docència: Nando Rubert

Lloc: Esmuvi

 

 

Un dissabte cada mes; 19 de gener, 16 de febrer i 16 març

ROBÒTICA

 

Objectius:

 • Accedir a continguts curriculars d'una manera diferent.

 • Superar reptes diaris posant en pràctica conceptes i habilitats cognitives relacionades amb diferents àrees curriculars.

 • Iniciar-se en el llenguatge de programació de manera natural i lúdica.

 • Desenvolupar l'aprenentatge per indagació. Aprenentatge assaig-error.

 • Valorar la robòtica educativa como un recurs més per l'aprenentatge.

 • Despertar la curiositat pel món de la robòtica.

 • Iniciar els més petits en la programació d'un robot

   

Continguts:

Un curs de robòtica educativa s'inicia amb el plantejament per part del professor d'un repte perquè els alumnes ho resolguin utilitzant materials didàctics com a parts mecàniques, components electrònics i peces de subjecció, que recolzats amb eines informàtiques, permeten generar prototips programables perquè compleixin amb tasques que resolguin la problemàtica plantejada en el repte, el procés de concepció, disseny, armat i engegada del prototip enriqueix el procés d'aprenentatge de l'alumne.
En aquests cursos se'ls planteja als alumnes reptes en els quals hi ha inclosos conceptes físics, matemàtics i tecnològics. D'aquesta forma els alumnes treballen conceptes que han estudiat en diverses assignatures del currículum escolar oficial d'una forma pràctica. Això motiva als alumnes en l'aprenentatge d'aquestes matèries, ja que poden experimentar les aplicacions pràctiques del que han estudiat de forma teòrica.

 

Horari: Dissabtes de 10.00 a 12.00 hores i 15:30 a 17:30 hores

Hores del curs: 12 hores

Dirigit: Jovens a partir de 12 anys

Incripcions: Fins a fi de places

Preu:10 € (10% de descompte amb carnet jove de l'IVAJ)

Docència: Miguel Albesa

Lloc: Vinalab

 

 

 

Tots els dissabtes de 02 de febrer hasta 05 de maig ( menys dia 23 de febrer i 2 maig)

MONITORATGE DE TEMPS LLIURE

 

Objectius:

 • Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el temps lliure educatiu infantil i
  juvenil.

 • Actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques evolutives de la infància

 • Emprar tècniques i recursos educatius d'animació en el temps lliure.


 

  Continguts:

  Aplicació dels fonaments de l'educació en el temps lliure infantil i juvenil. Aplicació processos educatius i socialitzadores en la infància i la joventut. Elaboració de projectes en les activitats d'intervenció en el temps lliure. Elaboració de la proposta d'activitats de temps lliure infantil i juvenil. Mètodes d'avaluació d'activitats de temps lliure. Estratègies d'educació per a la salut.

   

   

  Horari: Dissabtes de 09.00 a 14.00hores i 15.00 a 19.00h

  Hores del curs: 115 hores

  Dirigit: Jovens a partir de 16 anys

  Incripcions: Fins a fi de places

  Preu: 120€

  Docència: ABAST

  Lloc: Casa de la cultura

   

   

   

   

   

   

   

  Tots els dissabtes del 12 de gener a 16 de febrer ( menys dia 23 de febrer i 2 març)

  Edició fotogràfica creativa

   

   

  Objectius:

  • Experimentar amb la fotografia com a mitjà artístic i de creació.

  • Treballar la fotografia com a treball personal i arribar a desenvolupar un projecte final.

  • Conèixer les diferents tècniques de edició.

  • Aprendre a treballar cada tipus de tècnica.

  • Créixer com a personal fotogràfic

    


   

   Continguts:

   D’una manera lúdic-educativa, els alumnes es familiaritzen amb conceptes com : llenguatge visual, la composició, la llum, la perspectiva. També s’aporten coneixements sobre la tècnica fotogràfica: funcionament dels diferents programes de edició fotogràfica (Adobe camera raw, Photoshop, etc...) , profunditat de camp, enfocament, mesura de la llum. Tota aquesta informació s’aplica a disciplines com el retrat, les instantànies, el paisatge i reportatge.

    

    

   Horari: Dissabtes de 16.00 a 19.00 h

   Hores del curs: 18€

   Dirigit: Jovens a partir de 12 anys

   Incripcions: Fins a fi de places

   Preu: 10€(10% de descompte amb carnet jove de l'IVAJ)

   Docència: Jose Luis Garcia

   Lloc: Vinalab

    

    

    

    

    

    

    

    

   Dissabte 26 de Gener

   CURS DE CUINA: SUSHI

    

   Objectius:

   • Iniciar als alumnes al menjar típic Japonès.

   • Realitzar els diferents tipus de sushi.

   • Presentació d'aquests plats al estil Japonès.

   • Familiaritzar els diferents materials de la cuina.

   • Conèixer noves tècniques d'elaboració.

   • Desenvolupar la creativitat a l'hora de preparar algun plat.

   • Valorar els diferents menjars.

   • Motivar als alumnes a involucrar-se en el món de la cuina.

   • Conèixer els diferents hàbits de diferents països

   • Fomentar els hàbits saludables.


    

   Continguts:

   Coneixements de diferents tipus de sushis: Maki, Uramaki, Temaki, Nigiri, Gunkan, Inari, Oshi, Chirasi entre molts altres. Aprendre les salses, olis, sals del Japó. Coneixements bàsics al moment de consumir el sushi. Aprendre els ingredients que conte aquest menjar. La elaboració dels diferents tipus, com el seu nom. Coneixements bàsics dels utensilis per a la preparació. Normes bàsiques dels Japonesos tant de preparació com presentació.

    

    

    

    

   Horari: Dissabte de 10.00 a 13.00 hores.

   Hores del curs: 3 hores

   Dirigit: Jovens a partir de 12 anys

   Incripcions: Fins a fi de places

   Preu: Curs gratuït

   Docència: Juanjo Roda

   Lloc: Mercat de Vinaròs( Espai gastronòmic)

    

    

    

   Dissabte 16 de febrer

   MAQUILLATGE CARNAVAL CONTOURING

    

   Objectius:

   • Iniciar als alumnes en les tècniques bàsiques de maquillatge.

   • Familiaritzar als alumnes amb els materials de maquillatge

   • Iniciar-se en el llenguatge de programació de manera natural i lúdica.

   • Desenvolupar la creativitat.

   • Valorar els diferents maquillatges depenen dels personatges.

   • Motivar als alumnes a involucrar-se en el món dels efectes especials.

   • Iniciar al món del espectacle d’una forma divertida

   • fomentar les festivitats de la nostra ciutat.

   • Divertir als alumnes

   • Ensenyar diferents tipus de maquillatge per a qualsevol ocasió.

   Continguts:

   1ER MÒDUL DE 3H:

   - Presentació de material estris i productes.

   - Introducció i tècnica pictòrica

   - Tècnica de l'aigua-color.

   - Pràctica per part dels alumnes.


    

   2ÓN MÒDUL DE 3H

   - Com adaptar un maquillatge segons la disfressa.

   - Demostració de maquillatges.

   - Pràctica per part dels alumnes

   - Valoració i correccions

    

   Horari: Dissabtes de 10.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores

   Hores del curs: 6 hores

   Dirigit: Jovens a partir de 12 anys

   Incripcions: Fins a fi de places

   Preu: Curs gratuït

   Docència: Jessica Capdevila

   Lloc: Casal Jove

    

    

   Dissabte 12 de gener, 9 de febrer i 9 de març

   MASTERCLASS DE HIP HOP

    

   Objectius:

   • Prendre conciència de la possibilitat expressiva del moviment rítmic.

   • Distingir la noció de moviment-pausa i adaptar el moviment.

   • Diferenciar estructures rítmiques i adaptar el moviment a elles.

   • Experimentar les possibilitats del moviment expressiu i de la seva relació al el ritme.

   • Realitzar danses i balls senzills.

   • Reconèixer i interpretar els gestos codificats i expresions habitualment utilitzats.

   • Aprendre els diferents tipus de passos típics al hip-hop.

     

   Continguts:

   El gest com a vehicle d’expressió i comunicació. El moviment com a forma natural d’expressió i comunicació. El ritme i el moviment natural. La presa de consciència del propi ritme. Experimentació i expressió d’emocions a través del moviment corporal. Realització de balls i danses senzilles com a elements de comunicació. Simbolització de l’acció motriu reproduint moviments d’alguna complexitat. Utilització del gest i del moviment com a vehicle d’expressió i comunicació. Valoració de l’expressió com a forma natural de comunicació que comporta respecte a la diversitat i a les possibilitats dels altres. Participació en un grup valorant l’esforç, l’exigència i el gaudi. Actitud creativa cap a la comunicació no verbal gaudint del ball, de la dansa i de noves manifestacions expressives.

    

    

    

   Horari: Dissabtes de 10.00 a 13.00 hores

   Hores del curs: 9 hores

   Dirigit: Jovens a partir de 12 anys

   Incripcions: Fins a fi de places

   Preu: Curs gratuït

   Docència: Raul

   Lloc: Casal Jove.

    

    

    

    

   Dimecres 13 de març

   CURS FORMACIÓ BÀSICA EN HIGIENE ALIMENTÀRIA, MANUPULACIÓ D'ALIMENTS I GESTIÓ D'AL·LERGÒGENS

    

    

   Objectius:

    

   • Adquirir els coneixements necessaris per a realitzar la manipulació d'aliments sense que suposo un risc per a la salut dels consumidors, garantint que es disposa de la formació adequacada al seu lloc de treball en dita matèria. D'acord amb la normativa vigent.

    

    

    

    

    Continguts:

    1) Importància de la higiene alimentària. Conceptes bàsics.

    2) Higiene del manipulador d’aliments.

    3) Instal·lacions, equips: L+D.

    4) Recepció de matèries primeres i emmagatzemant.

    5) Preparació, cuinat i servei de menjars.

    6) Gestió d’al·lergògens en hostaleria: bones pràctiques i informació al consumidor.

     

     

     

     

    Horari: Dimecres 13 de març de 09.00 a 14.00 hores

    Hores del curs: 5 hores

    Dirigit: Joves a partir de 16 anys en situació de desocupació (en cas de joves que estiguen treballant i estiguen interessats a realitzar el curs han de demanar el DARDE per millora d'ocupació)

    Incripcions: Fins al dissabte 23 de febrer

    Preu: Curs gratuït, subvencionat pel Fons Social Europeu

    Docència: Docents del Centre de Turisme de Castelló (CDT)

    Lloc: Biblioteca municipal.